Sözleşmenin İngilizce metni, hukuken amir olan metindir. Bu metnin AlmancaFransızcaİtalyancaİspanyolcaFlemenkçeJaponcaArapça, Portekizce, İsveççe, Türkçe ve Lehçe tercümeleri sadece referans kolaylığı açısından verilmektedir.

AMAZON REKLAM SÖZLEŞMESİ 

Yayınlanma tarihi: 22 Şubat 2022

Amazon Reklamcılığa hoş geldiniz. Önceden Sponsorlu Reklam Sözleşmesi olarak bilinen işbu Amazon Reklam Sözleşmesi (“Sözleşme”), Müşterilerin, Reklam Konsolu dâhil olmak üzere Reklam Hizmetlerine erişimi ve bu hizmetleri kullanımı ile ilgili olup, Amazon, Müşteri ve varsa Reklam Verenlerden her biri (Madde 8.B’de tanımlanmıştır) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Müşteri ile Amazon arasında düzenlenen ve işbu Sözleşmeyi atıf yoluyla dâhil eden reklam ordinolarını (“RO”) içermektedir. REKLAM HİZMETLERİNE KAYIT YAPTIRMAKLA VEYA BUNLARI KULLANMAKLA, MÜŞTERİ (KENDİ ADINIZA VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA), REKLAM POLİTİKALARI DÂHİL OLMAK ÜZERE İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLI KALACAĞINI KABUL ETMEKTEDİR. “Biz/tarafımız” “bize/tarafımıza,” “bizim/tarafımızın” ve “Amazon” sözcükleri, Amazon Sözleşme Tarafı ve bunların ilgili İştirakleri anlamındadır. Madde 8.B’ye tabi olarak, “Müşteri,” siz/tarafınız” veya “sizin/tarafınızın” sözcükleri, başvuru sahibi (Reklam Hizmetlerine bir birey olarak kayıt yaptırıyor veya bu reklamları bir birey olarak kullanıyorsa) veya başvuru sahibini istihdam eden işletme (Reklam Hizmetlerine bir işletme olarak kayıt yaptırıyor veya bu reklamları bir işletme olarak kullanıyorsa) anlamındadır.

1. Genel Olarak Reklam Hizmetleri. Süre boyunca ve işbu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Amazon, Reklam Konsolu üzerinden sağlanabilecek olanlar dahil olmak üzere, Müşterinin, Yayıncının Varlıklarında Reklam vermesini ve bunları yönetmesini ve bunlarla ilgili raporlama almasını sağlayacak çeşitli araçları ve hizmetleri (“Reklam Hizmetleri”) Müşteriye sunacaktır. Reklam Hizmetlerini her yönüyle belirleme hakkını saklı tutuyoruz ve Reklam Hizmetleri aracılığıyla sunulan hizmet ve araçları herhangi bir anda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, kısıtlayabilir veya kullanımına son verebiliriz. Müşteriye bildirimde bulunmak suretiyle dilediğimiz zaman  Reklam Hizmetlerinin herhangi bir hizmeti veya aracı ile ilgili ücretlendirme yapabiliriz (örn., Reklam Konsolunun kullanıcı arayüzü yoluyla). Reklam Hizmetlerinin yönetimi veya işletimi ile ilgili olarak, Amazon ve Yayıncılar, bildirimde bulunmaksızın Müşteri Materyallerini reddedebilir veya kaldırabilir veya bir Kampanyayı askıya alabilir. Amazon’un bu işlemlerle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Amazon ayrıca (a) Müşteri Materyallerinin veya Kampanyanın Reklam Politikalarını veya işbu Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde; (b) hesabınızın aldatıcı veya hileli veya yasal olmayan faaliyetler için kullanılmış olması veya yaptığımız denetimlerde bu amaçla kullanılabilecek olduğunun tespit edilmesi halinde; (c) Amazon’un düşüncesine göre Müşteri Materyallerinin veya Kampanyanın Amazon’u sorumluluk altına sokabilecek olması halinde veya (d) diğer risk yönetimi nedenleriyle Müşteri Materyallerini reddedebilir veya kaldırabilir veya bir Kampanyayı askıya alabilir.  Amazon tarafından yazılı olarak açıkça belirtilenler dışında, Müşteri Reklamlarının, Yayıncı Varlığında gösterileceğini veya bu yolla sunulacağını veya Müşteri Reklamlarının belirli bir konumda veya sıralamada yer alacağını garanti edememekteyiz. Müşteri, tarafımıza ve İştiraklerimizden herhangi birine ait ürünleri ve hizmetleri pazarlamak için şirketimizin veya İştiraklerimizden herhangi birinin Reklam Hizmetlerine dâhil olabileceğini kabul etmektedir.

2. Müşterinin Yükümlülükleri.

A. Reklam Konsolu Hesabı. Müşteri, Reklam Konsolu hesabı altında meydana gelen (maruz kalan Ücretler dâhil) tüm işlemler dâhil olmak üzere, Müşterinin bu işlemlere izin verip vermediğine veya bunların Müşterinin gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın Reklam Konsolu hesabından münhasıran sorumlu olacaktır.

B. Reklam Politikaları. Müşteri, Reklam Hizmetlerini kullanırken Müşteri tarafından kabul edilerek işbu Sözleşmeye dâhil edilen Reklam Politikalarına uyacaktır. Amazon, Reklam Politikalarında dilediği zaman değişiklik yapabilir. Reklam Politikalarındaki değişiklikler, değişikliklerin yayınlanması üzerine veya Madde 13.G’de aksi kararlaştırılması üzere bu değişikliklerin bildirilmesi üzerine yürürlüğe girer. 

C. Müşteri Materyalleri, Reklam Hizmetlerinin Kullanımı ve Yükleniciler ile ilgili Sorumluluk. Müşteri, tüm Müşteri Materyallerinden ve Reklam Hizmetlerinin kullanılmasından münhasıran sorumludur. Müşteri, Müşteri Materyallerinde yer alan hiçbir şeyin veya Reklam Hizmetleri kullanımının: (a) yanlış, yanıltıcı, karalayıcı, taciz veya tehdit edici nitelikte olmayacağını; (b) haksız rekabet veya haksız ticari uygulama teşkil etmeyeceğini; (c) herhangi bir uygulanacak Hukuku ihlal etmeyeceğini veya (d) herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını kabul etmektedir. Müşteri, herhangi bir yüklenicinin, temsilcinin veya Müşterinin vekillerinden herhangi birinin veya Müşteri adına hareket eden diğer kişilerin (örn., üçüncü taraf kampanya yönetimi hizmeti) (birlikte, “Yükleniciler”) işbu Sözleşme ile ilgili faaliyetlerinden münhasıran sorumludur. Müşteri, Yüklenicilerinin, veri koruma ve veri gizliliği ile ilgili Kanun dahil olmak üzere uygulanacak her türlü Kanuna uymasını sağlayacaktır.

D. Yasaklanan Faaliyetler. Reklam Hizmetleri ile ilişkili olarak, Müşteri, (a) Reklamların ve Müşteri ve Reklam Verenin Reklam Hizmetleri ve Reklam Konsolu kullanımının uygulanacak her türlü Kanuna uyacağını; (b) Reklamların, Reklam Politikalarını ihlal eden bir içeriği içermeyeceğini, kapsamayacağını veya böyle bir içeriğe link vermeyeceğini; (c) Müşterinin hileli veya geçersiz tıklamalar veya gösterimler oluşturacak herhangi bir yöntem kullanmayacağını veya üçüncü bir kişinin bunu kullanmasına izin vermeyeceğini veya kullanmasını teşvik etmeyeceğini; (d) Müşterinin, Reklam Hizmetleri ile bağlantılı olarak 13 yaş altı (veya uygulanacak Hukuk altında tanımlanan diğer herhangi bir yaş sınırı, örneğin Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’ta 16 yaş altı ve Brezilya’da 12 yaş altı ve Türkiye’de 18 yaş altı gibi) çocukları bilerek hedef almayacağını ve Müşterinin Reklam Hizmetleri ile bağlantılı olarak 13 yaş altı çocuklardan Kişisel Olarak Tanımlanabilir Verileri (PII) veya AB Verilerini veya 12 yaş altı (veya Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık’ta 16 yaş altı, Brezilya’da 12 yaş altı ve Türkiye’de 18 yaş altı ) çocuklardan BR Verilerini bilerek toplamayacağını, bu verileri kullanmayacağını veya açıklamayacağını (veya üçüncü şahısların toplamasına, kullanmasına veya açıklamasına olanak sağlamayacağını); (e) Müşterinin, bir eylemi veya ihmali sonucu Reklam Konsoluna veya Kullanıcılara veya cihazlara Reklam Hizmetleri aracılığıyla veya Yayıncının Varlığı veya Hedef üzerinde veya Yayıncının Varlığı veya Hedef aracılığıyla kötü amaçlı yazılım göndermeyeceğini (f) Müşterinin Reklam Hizmetlerini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bunlara zarar vermeyeceğini, bunları çevirmeyeceğini, ters mühendislik işlemine tabi tutmayacağını, kaynak koduna geri dönüştürmeyeceğini, makine koduna ayrıştırmayacağını, yeniden oluşturmayacağını veya bunlardan türev çalışmalar yaratmayacağını ve (g) Müşterinin, Reklam Konsolunun güvenlik önlemleri ve sunucularımız üzerinde gerçekleştirilen işlemler dâhil olmak üzere Reklam Hizmetlerinin düzgün çalışmasına müdahalede eden veya müdahale etme teşebbüsünde bulunan bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmayacağını kabul etmektedir.

E. Amazon İlişkilendirmesinin Kullanımı. Müşteri, eğer varsa, Amazon İlişkilendirme’sine erişiminin ve bunu kullanmasının Amazon İlişkilendirme Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olduğunu kabul eder.

3. Müşteri Materyallerinin Lisanslandırılması.  Müşterinin tarafımıza Reklam Hizmetleri aracılığıyla metin dışı formatta ve herhangi bir ürüne özgü bilgi veya materyallerden ayrı olarak sağlamış olduğu, herhangi bir kanun altında korunan veya korunabilir nitelikte olan bir ticari markayı, hizmet markasını, ticari sunum şeklini (herhangi bir özel “görünüm ve doku” (“look and feel”) dahil), ticari adı veya başka bir kaynak tanımlayıcı veya iş tanımlayıcıyı (“Müşteri Ticari Markaları”), Müşteri tarafından verilen formattan farklı bir hale getirmememiz (Müşterinin Ticari Markalarına ait ilgili oranlar aynı kaldığı müddetçe sunum için gerekli olduğu ölçüde yeniden boyutlandırılması hariç) ve Müşteri Ticari Markalarının Amazon Sitesinde özel kullanımları ile ilgili olarak Müşteriden gelen kaldırma taleplerini (Müşterinin, kendisine sağlanan standart fonksiyonellik özellikleriyle bunu sağlayamıyor olması şartıyla) yerine getirmemiz kaydıyla, Müşteri, tarafımıza, Müşteri Materyallerinin Reklam Hizmetleri için kullanılmasına yönelik olarak dünya çapında, münhasır olmayan, telif ücreti içermeyen, ücreti tamamen ödenmiş ve alt lisans olarak verilebilir bir hak ve lisans vermektedir.

4. Ücretler.

A. Ücretler. Müşteri, Müşterinin Reklam Hizmetleri kullanımı için hesapladığımız tüm uygulanacak ücret ve masrafların tamamını (birlikte “Ücretler”) tarafımıza ödemeyi kabul etmektedir.  Müşteri, Ücret Politikasına uymayı kabul etmektedir ve bu politikaya uyacaktır. Ücretler, sadece Reklam Hizmetleri ile ilgili olarak yaptığımız ölçümlere ve geçerli faturalandırma ölçütlerine (örn., gösterimler veya tıklamalar) dayalıdır. Müşteri, üçüncü şahısların Reklamlar üzerinde uygunsuz amaçlarla gösterim veya tıklama yapabileceklerini anlamakta ve bu riski kabul etmektedir. Biz, (a) vadesi gelmiş ancak ödenmemiş tüm tutarlar üzerinden, tüm tutarlar tamamen ödenene kadar aylık bileşik faiz hesabıyla aylık %1,5 faiz oranı (yıllık bileşik faiz (%19,56 oranı) veya yasal olarak izin verilen en yüksek faiz oranından hangisi daha düşükse o orandaki faiz tutarının ve (b) iyi niyetli olmadan uyuşmazlık konusu haline getirilen tüm geç ödemelerin tahsilinde maruz kaldığımız makul masraflar ve avukatlık ücretlerinin ödenmesini talep edebiliriz. Vadesi geçmiş tüm tutarlar için Müşteriden tüm yasal yollarla ödeme veya tazminat talep edebiliriz. Müşteri, ücretin yansıtıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde itiraz etmediği müddetçe Ücretlerle ilgili tüm taleplerden feragat etmektedir.

B. Ücret ve Reklam Verenler ile ilgili Sorumluluk. Bir Reklam Veren adına doğan Ücretler ile ilgili olarak; Kampanya Detaylarının belirlenmesi dahil Müşterinin kullanıcı hatası sonucu maruz kalınan veya Reklam Verenin yetkisini aşan tüm Ücretlerden sorumlu olmak ve bunları tarafımıza ödeyecek olmak kaydıyla, Müşteri, münhasıran hasılatın tahsiliyle Reklam Verenden Müşteriye geçtiği ölçüde söz konusu Ücretlere ilişkin ödemeler açısından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Müşteri, Ücretlerin Reklam Verenden zamanında tahsil edilmesi ve ödemesinin alınması için her türlü makul çabayı gösterecektir. Müşteri, talebimiz üzerine, işbu Sözleşme uyarınca ödemelerin yapılması için yeterli tutardaki paranın Reklam Veren tarafından ödenmiş olduğunu teyit edecektir. 

C. Acentelik İlişkileri. Müşterinin Amazon’dan Müşteriye fatura kesmesini istemesi halinde, Müşteri işbu Sözleşme kapsamındaki Reklam Hizmetlerinin alınmasında asıl borçlu olarak hareket ettiğini beyan ve taahhüt eder. Amazon, Müşterinin işbu Sözleşmesi kapsamındaki bir reklam veren müşterisi veya Reklam Veren adına hareket ettiği ölçüde Reklam Verene veya ilgili olduğu reklam veren müşterisine Ücretlere ilişkin faturaları gönderebilir ve Performans Verilerini, Kampanya Detaylarını ve Ücret Verilerini erişimine açabilir. Müşteri, talebimiz üzerine, reklam veren müşterinin veya Müşterinin adına hareket ettiği Reklam Verenin irtibat bilgilerini (yasal adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil) Amazon’a sağlayacaktır.

5. Vergiler. Müşteri, Vergi Politikasına uymayı kabul etmektedir ve uyacaktır.

6. Veriler; Gizlilik.

A. Reklam Hizmetlerine Konu Veriler. Müşteri, Reklam Hizmetlerine Konu Verileri yalnızca (a) Kampanyaları münhasıran Reklam Hizmetleri vasıtasıyla planlamak ve yönetmek, (b) Reklam Hizmetlerinin performansını sadece dâhili amaçlarla değerlendirmek ve (c) Madde 6.B’ye tabi olarak, Performans Verilerini, söz konusu Kampanyayı satın alan ilgili Reklam Verene sağlamak amacıyla kullanabilir. Müşteri, Reklam Hizmetlerine Konu Veriler yalnızca Madde 6.A’da açıkça izin verilen şekillerde kullanabilir ve açıklayabilir ve Reklam Hizmetlerine Konu Verileri (Performans Verileri dahil), Başka Bir Amaca Uygun Hale Getirme dahil olmak üzere başka bir şekilde veya başka bir amaçla kullanmayacak veya açıklamayacak (veya üçüncü bir şahsın kullanmasına veya açıklamasına olanak sağlamayacak) ve İştiraklerinin, Yüklenicilerinin veya vekillerinin de bu şekilde kullanmasına veya açıklamasına izin vermeyecektir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Müşteri, Reklam Hizmetlerine Konu Veriler, yasal ve bağlayıcı bir mahkeme emrine, kanuna veya bir resmi veya düzenleyici merciinin talimatına uymak için gerekli olduğu ölçüde açıklayabilecektir; ancak, Müşterinin böyle bir açıklama yapmadan önce tarafımızı bilgilendirmesi esastır. Tüm Reklam Hizmetlerine Konu Verilerin mülkiyeti  münhasıran Amazon’a aittir. 

B. Açıklanan Veriler. Müşteri, Müşterinin Reklam Hizmetlerine Konu Verileri açıkladığı veya bu verileri alan veya toplayan herhangi bir Reklam Verenin veya Yüklenicinin veya üçüncü bir tarafın, en az işbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri için uygulanan kısıtlayıcı şartlar kadar kısıtlama getiren gizlilik yükümlülüklerine ve kullanım ve açıklama kısıtlamalarına tabi olmasını ve uymasını sağlayacaktır.

C. İhtiyati Tedbir. Müşteri, işbu Madde 6’yı ihlal etmesi halinde, tarafımızca katlanılan zararların, sadece parasal zararlar açısından tamamen tazmin edilmekle kalmayacağını, aynı zamanda tüm diğer telafi yollarına ilave olarak, herhangi bir kefalet ödemek veya taahhüt altına girmekle yükümlü olmaksızın bu ihlal karşısında ihtiyati tedbir uygulama hakkımız olduğunu kabul etmektedir. 

D. AB Verileri. Müşteri, AB Verileri Program Politikası’na mümkün olduğu ölçüde uyacağını kabul etmektedir ve uyacaktır. 

E. BR Verileri. Müşteri, BR Verileri Program Politikası’na mümkün olduğu ölçüde uyacağını kabul etmektedir ve uyacaktır.

7. Gizlilik. Müşteri, Müşteri ile Amazon (veya bir Amazon İştiraki) arasında yürürlükte bulunan gizlilik sözleşmesinin (“Müşteri Gizlilik Sözleşmesi”) koşullarına uyacaktır. Müşteri Gizlilik Sözleşmesi ile işbu Sözleşmenin 6. Maddesi arasında bir ihtilaf olması halinde, 6. Maddenin hükümleri geçerli olacaktır. Böyle bir gizlilik sözleşmesinin olmadığı durumlarda, Sözleşme süresi ve Sözleşmenin feshini izleyen 5 yıl boyunca Müşteri ve temsilcileri, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak veya gizli veya özel olduğu belirtilen veya bilgilerin niteliği veya açıklama şekli göz önüne alındığında makul olarak gizli veya özel olduğu dikkate alınması gereken, Amazon’dan alınmış tüm bilgiler (Amazon’un teknolojisi, Reklam envanter mevcudiyeti ve hedefleme, reklam kitlesi ile ilgili olanlar ve fiyatlandırma verileri dâhil olmak üzere) işbu Sözleşmede aksine açıkça izin verilmediği müddetçe korunacak ve gizli tutulacaktır.

8. Beyanlar ve Taahhütler.

A. Genel Olarak Müşteri tarafından. Müşteri: (i) bir işletme ise, işletmenin yerleşik olduğu yargı çevresinin kanunlarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş olduğunu ve faaliyetlerini yasal olarak devam ettirdiğini ve yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu; (ii) işbu Sözleşmeyi kendi adına akdetmek, Reklam Politikaları dahil olmak üzere Reklamlarda yer alan içeriği işbu Sözleşmeye tabi olarak kullanmak ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ifa etmek, hakları kullanmak ve işbu Sözleşme ile tanınan lisansları vermek için tüm gerekli haklara, lisanslara, onaylara ve izinlere sahip olduğunu; (iii) kendisinin ve tüm altyüklenicilerinin, vekillerinin ve tedarikçilerinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası ve haklarının kullanılması için geçerli olan tüm Kanunlara daima uyacağını; (iv) kendisinin ve finansal kuruluşunun (kuruluşlarının) yaptırımlara tabi olmadığını veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, ABD Hükümeti’nin (örn., ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi ve Yabancı Ülkelere Uygulanan Yaptırımları İhlal Edenler listesi ve ABD Ticaret Bakanlığı’nın Tüzel Kişiler Listesi), Avrupa Birliği’nin veya üye devletlerin veya diğer resmi mercilerin uyguladığı listeler dahil olmak üzere yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığını veya böyle bir tarafın mülkiyeti veya kontrolü altında olmadığını; (v) ticari emtiaları, yazılımları veya teknolojiyi, Birleşmiş Milletler, ABD Dış İşleri, Hazine veya Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği veya ilgili başka bir resmi merci tarafından uygulanan yaptırımlara veya ambargolara tabi bir ülke, birey, kuruluş, organizasyon veya şirket dahil olmak üzere ihracat, yeniden ihracat veya gönderimin kısıtlı olduğu veya yasaklandığı herhangi bir ülkeye, bireye, kuruluşa, organizasyona veya şirkete doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihraç etmeyeceğini, göndermeyeceğini veya yeniden ihraç edilmesini veya gönderilmesini sağlamayacağını ve (vi) Amazon’a sağladığı tüm bilgilerin gerçeğe uygun, doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini veya düzelteceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

B. Reklam Verenlerle ilgili olarak Müşteri tarafından. Müşteri, (i) Müşterinin, Reklam Hizmetleri ile ilgili olarak adına reklam verdiği her üçüncü taraf (varsa) (“Reklam Veren”) için vekil olarak tayin edildiğini ve bu üçüncü taraf adına hareket etmek üzere yetkilendirildiğini ve bu üçüncü tarafı işbu Sözleşmeye tabi tuttuğunu  (ii) işbu Sözleşmenin, Reklam Verene karşı, sözleşmenin şartları uyarınca icra edilebilir olduğunu ve (iii) işbu Sözleşmede Müşteriye yapılan atıfların, uygun olduğu durumlarda Reklam Veren için de uygulanacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, talebimiz üzerine, kendisi ile söz konusu Reklam Veren arasındaki ilişkiye dair yazılı bir teyidi tarafımıza sağlayacaktır. Herhangi bir nedenle, işbu Sözleşmenin Reklam Verene karşı icra edilebilir olmaması halinde, Müşteri, işbu Sözleşme Müşteriye karşı icra edilebilir olsaydı Müşterinin sahip olacağı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Müşterinin Reklam Hizmetlerini kendi adına kullanması durumunda, Müşteri bu kullanıma yönelik olarak hem Müşteri hem de Reklam Veren kabul edilecektir.

C. Amazon tarafından.  Amazon Sözleşme Tarafı, (i) Amazon Sözleşme Tarafının yerleşik olduğu yargı çevresinin kanunlarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş olduğunu ve faaliyetlerini yasal olarak devam ettirdiğini ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu; (ii) yasal olarak sözleşmeler akdedebildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.  

9. Tazminat.

A. Müşteri tarafından. Müşteri, (a) Müşterinin Reklam Hizmetlerini kullanımı; (b) Reklam Politikaları dâhil olmak üzere Sözleşmenin Müşteri tarafından fiili veya iddia edilen ihlali; (c) Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi bir Müşteri Materyali ile fiili veya iddia edilen ihlali veya kötüye kullanılması dâhil olmak üzere herhangi bir Müşteri Materyali veya (d) işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak Müşterinin veya Yüklenicilerinin, altyüklenicilerinin, vekillerinin veya tedarikçilerinin tanıtım veya gizlilik haklarının dolandırıcılığa, kasıtlı suiistimale, ağır ihmale veya ihlale maruz kalmasından doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan üçüncü taraf iddiaları, hukuk davaları, yasal işlemler, talepler veya hükümler (“Talep”) sonucu oluşan sorumluluklar, hasarlar, zararlar veya masraflar (makul avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları dâhil) açısından tarafımızı, İştiraklerimizi ve Yayıncılarımızı ve tarafımızın ve bunların yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, vekillerini, haleflerini ve devralanlarını uygulanacak Hukukun izin verdiği azami ölçüde tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaktır.  Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, tarafımızın veya İştiraklerimizin ağır ihmali veya kasıtlı suiistimali nedeniyle oluşan bir Taleple ilgili olarak Madde 9.A(a) kapsamında sorumlu olmayacaksınız. Yayıncılar, uygulanacak Hukukun izin verdiği ölçüde, işbu Madde 9.A bağlamında amaçlanan üçüncü şahıs lehtarlardır. 

B. Amazon tarafından.  Amazon, (a) Amazon’un işbu Sözleşme kapsamındaki Reklam Hizmetlerini tarafınıza sağlamak konusunda uygulanacak Hukuklara uymaması veya (b) Reklam Konsolunun, ilgili üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı iddialarından doğan veya bunlarla ilgili olan bir üçüncü taraf Talebi karşısında tarafınızı, çalışanlarını, memurlarınızı ve yöneticilerinizi koruyacak, tazmin edecek ve beri kılacaktır.

C. Süreç. 9. Maddede yer alan herhangi bir Taleple bağlantılı olarak, tazmin edilen taraf (a) tazmin eden tarafa, Taleple ilgili derhal yazılı bir bildirimde bulunacaktır (bildirimdeki gecikme tazmin eden tarafın kendisini savunabilmesini engellediği durumlar hariç olmak üzere, tazmin eden tarafın, bu gecikme nedeniyle tazminat yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtulmaması kaydıyla), (b) Talebin savunulması ve çözüme kavuşturulması ile bağlantılı olarak tazmin eden tarafla makul olarak işbirliği (masrafları tazmin eden tarafa ait olmak üzere) yapacaktır ve (c) tazmin eden tarafın, Talebi tazmin edilen tarafın ön yazılı rızası olmaksızın çözüme kavuşturmaması kaydıyla (makul olmayan nedenlerle bu rızanın verilmesinden imtina edilmeyecek veya rızanın verilmesi geciktirilmeyecektir) ve tazmin eden tarafın (masrafları kendisine ait olmak şekilde) Talebin savunmasına ve çözümüne kendi seçtiği bir vekil ile katılabilmesi kaydıyla, tazmin eden tarafın, uygulanacak Hukukun izin verdiği ölçüde Talebi savunmasına ve çözüme kavuşturulmasını kontrol etmesine izin verecektir. Bir tarafın işbu 9. Madde kapsamında tazmin etme görevi, işbu Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden bağımsızdır.

10. SORUMLULUĞUN REDDİ.

A. MÜŞTERİ, HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TÜM TEKNOLOJİ, ARAÇLAR, HİZMETLER, YAZILIM, İŞLEVSELLİK, MATERYALLER VE REKLAM HİZMETLERİNDE YER ALAN VEYA REKLAM HİZMETLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN BİLGİLER VE YAYINCININ VARLIKLARI DÂHİL OLMAK ÜZERE TÜM REKLAM HİZMETLERİNİN “OLDUĞU GİBİ” TEMİN EDİLDİĞİNİ KABUL VE İKRAR ETMEKTEDİR. MÜŞTERİNİN REKLAM HİZMETLERİNİ KULLANIMI KENDİ TERCİHİNDEDİR VE RİSK KENDİSİNE AİTTİR. HERHANGİ BİR YAYINCI VARLIĞININ, REKLAM KONSOLUNUN VEYA TEKNOLOJİNİN, ARAÇLARIN, HİZMETLERİN, YAZILIMIN, İŞLEVSELLİĞİN, MATERYALLERİN VEYA REKLAM HİZMETLERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN BİLGİLERİN MÜŞTERİNİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINI VEYA KESİNTİSİZ OLARAK, KUSURSUZ VEYA HATASIZ OLARAK SAĞLANACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEYİZ VE HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA HATA HALİNDE BUNUN SONUÇLARINDAN SORUMLU TUTULMAYACAĞIZ. 

B. İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA VE HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, BİZ VE İŞTİRAKLERİMİZ, REKLAM HİZMETLERİNİN (İLGİLİ TEKNOLOJİ DAHİL) (1) ZAMANLAMASI, (2) KONUMLANDIRMASI, (3) BİTİŞİKLİĞİ, (4) PERFORMANSI (DURUMA GÖRE), REKLAM SERVİSLERİ (İLGİLİ TEKNOLOJİ DAHİL OLMAK ÜZERE), REKLAMLAR VE KAMPANYALAR (GÖSTERİMLERİN SAYISI VEYA NİTELİĞİ DAHİL) VE REKLAM PERFORMANSI VEYA REKLAM HİZMETLERİ VERİLERİNİN DOĞRULUĞU, HEDEFLEME, RAPORLAMA, HEDEF KİTLE VERİLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEYİZ VE MÜŞTERİ DE BUNLARLA İLGİLİ TÜM TALEPLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR.

C. İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA VE HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TARAFLARDAN HİÇBİRİ: (A) AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VE SATIŞA ELVERİŞLİLİK,  BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME DAHİL İŞBU SÖZLEŞME VEYA REKLAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BEYAN VEYA TAAHHÜTLERDE, (B) TARAFLAR ARASI İŞ YAPMA ŞEKLİ, İFA TEAMÜLLERİ VEYA TİCARİ ÖRF VE ADETLER İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERDE VEYA ŞARTLARDA VE (C) BİZİM İHMALİMİZDEN KAYNAKLANSIN VEYA KAYNAKLANMASIN HAKSIZ FİİL İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK, SORUMLULUK, HAK, TALEP VEYA TELAFİ YOLLARINDA BULUNMAMAKTADIR VE  HER BİR TARAF VE İŞTİRAKİ BUNLARLA İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR VE DİĞER TARAFLAR DA BUNLARLA İLGİLİ TÜM TALEPLERİNDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. 

 

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

A. 6. MADDENİN İHLALİ VEYA İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI İLE İLGİLİ OLANLAR DIŞINDA VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TARAFLARDAN HİÇBİRİ DİĞER TARAFA VEYA HERHANGİ BİR DİĞER KİŞİYE KARŞI, SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR TEORİYE DAYALI OLARAK (A) GİDERİM MALİYETİ (COST OF COVER) VEYA DİĞER TARAFIN VEYA İŞTİRAKLERİNİN İŞBU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK YAPTIĞI BİR YATIRIMIN GERİ ALINMASI VEYA TELAFİSİ GİBİ DOLAYLI TAZMİNATLAR; (B) KAR KAYBI, GELİR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA VERİ KAYBI VEYA (C) CEZAİ TAZMİNAT VEYA SONUÇSAL ZARARLAR AÇISINDAN DİĞER TARAFA VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE KARŞI, BU MALİYET VEYA ZARARLARA UĞRANILABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

B.  MÜŞTERİNİN KANUNEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SAHİP OLDUĞU BİR HAK VEYA TELAFİ YOLU UYGULANACAK HUKUK ALTINDA HARİÇ TUTULAMADIĞI, KISITLANAMADIĞI VEYA DEĞİŞTİRİLEMEDİĞİ ÖLÇÜDE, İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, SÖZ KONUSU HAK VEYA TELAFİ YOLUNUN HARİÇ TUTULMASINI, KISITLANMASINI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNİ AMAÇLAMAZ. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA REKLAM HİZMETLERİNDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN TOPLAM SORUMLULUĞUMUZ, MÜŞTERİNİN SÖZ KONUSU SORUMLULUĞUN İLK DOĞDUĞU TARİHTEN ÖNCEKİ 6 AYLIK SÜRE BOYUNCA İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA AMAZON’A ÖDEDİĞİ VEYA ÖDEMESİ GEREKEN TOPLAM ÜCRETLERİ AŞAMAZ. 

12. Süre ve Fesih; Geçerliliğin Devamı.

A. İşbu Sözleşmenin süresi, Müşterinin Reklam Hizmetleri için kayıt yaptırması veya bu hizmetleri kullanması ile başlayacak ve herhangi bir tarafça feshedildiğinde sona erecektir (“Süre”). Bir Reklam Veren, işbu Sözleşmeyi ancak kendisi için uygulanabilir olduğu şekliyle feshedebilir. Sözleşmenin bir Müşteri tarafından veya Müşteri açısından feshi ise, Sözleşmeyi, Müşterinin temsil ettiği tüm Reklam Verenler için uygulanabilir olduğu şekliyle sona erdirecektir. 

B. Müşteri, işbu Sözleşmeyi herhangi bir anda tarafımıza bildirimde bulunmak suretiyle derhal feshedebilir. Amazon 15 gün öncesinden bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi sebepsiz olarak feshedebilir. 

C.  Amazon’un 1. madde kapsamındaki hakkını sınırlandırmamak üzere, Amazon aşağıdaki hallerde Müşterinin Reklam Hizmetleri kullanımını askıya alabilir veya sona erdirebilir: (a) Müşterinin, Sözleşmeyi esaslı olarak ihlal etmesi halinde ve ihlalinizin tarafımızı bir üçüncü tarafa karşı risk veya sorumluluk altına sokma ihtimalinin bulunduğunu düşünmediğimiz müddetçe, tarafınıza bir telafi bildiriminin gönderilmesini izleyen 7 gün içerisinde bu ihlalin telafi edilmemesi halinde – böyle bir ihtimal karşısında yukarıda belirtilen telafi süresini makul takdir yetkimize göre azaltma veya bunu kaldırma hakkına sahip olacağız;   (b) Müşterinin Reklam Konsolu hesabının aldatıcı veya hileli veya yasal olmayan faaliyetler için kullanılmış olması veya yaptığımız denetimlerde bu amaçla kullanılabilecek olduğunun tespit edilmesi halinde veya (c) Reklam Hizmetlerinin Müşteri tarafından kullanımının, diğer müşterilere veya reklam verenlere veya Amazon’a zarar vermiş olması veya yaptığımız denetimlerde zarar verebileceğinin tespit edilmesi halinde.

D. İşbu Sözleşme (a) Reklam Hizmetlerinin B veya C alt maddeleri doğrultusunda sona erdirilmesi; (b) Müşteri tarafından veya Müşteri aleyhine acz hali, kayyım yönetimine girme veya iflas işlemleri veya borçlarının ödenmesi için başka işlemler tesis edilmesi (c) Müşterinin alacaklıların menfaatine bir temlikte bulunması veya (d) Müşterinin tasfiyesi veya ticari faaliyetini sona erdirmesi halinde derhal feshedilecektir. Kuşkuya mahal vermemek açısından belirtmek gerekirse, bir RO’nun feshi veya iptali işbu Sözleşmeyi sona erdirmez. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri; Müşteri’nin, fesih tarihi itibarıyla Reklam Hizmetleri ile ilgili bağlantılı olarak tahakkuk etmiş tüm ödenmemiş Ücretleri ve varsa bu ücretler üzerinden tahakkuk etmiş olan tüm faizleri ve tahsilat masraflarını tarafımıza derhal ödemesi kaydıyla sona erecektir. İşbu Sözleşmede yer alan Madde 2, 3, 4.A-B (Ücret Politikası dahil) (tüm feshin yürürlük tarihinden önce maruz kalınan tüm Ücretler ödenene kadar), 4.C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, işbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshinden veya sona ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir; ancak, işbu Sözleşmenin şartları, feshin geçerlilik tarihi itibarıyla gerçekleşmemiş (ve kendi şartları doğrultusunda feshedilecek) olan RO’lar açısından geçerli olmaya devam edecek ve uygulanacaktır. Kendi şartlarına göre açık bir şekilde geçerliliğini sürdüren tüm Reklam Politikaları da işbu Sözleşmenin feshinden sonra geçerli olmaya devam edecektir.  

13. Muhtelif Hükümler.

A. Sözleşmenin Tamamı; Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme; Reklam Politikaları, RO’lar ve Müşteri Gizlilik Sözleşmeleri ile birlikte, işbu Sözleşmede belirtilen konu ile ilgili olarak Taraflar arasında yapılmış sözleşmenin tamamını oluşturmakta olup, kendisinden daha önce veya eş zamanlı olarak yapılmış sözlü veya yazılı tüm sözleşmelerin ve anlaşmaların yerini almaktadır; ancak, eğer Müşteri, Müşteri tarafından belirli bir Amazon reklam ürününün kullanımı için Amazon ile işbu Sözleşmenin yerini almadığı ayrı bir sözleşme (örn., bir görüntülü reklam satın almak için IAB 3.0’a tabi olarak bir reklam ordinosu) akdetmesi halinde, Müşterinin söz konusu Amazon reklam ürünü kullanımı (ve sadece ilgili Amazon reklam ürünün kullanımı), ilgili sözleşme yerini işbu Sözleşmeye bırakmadıkça ve yerini işbu Sözleşme alana kadar söz konusu sözleşmede belirtilen spesifik satın alma işlemi için sözkonusu ayrı sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin kanuna aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olarak addedilmesi halinde, söz konusu hükmün işbu Sözleşmeden bölündüğü addedilecek ve ilgili hüküm, geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

B. Modifikasyon. İşbu Sözleşmede yapılacak değişiklikler için Madde 13.G doğrultusunda en az 15 gün öncesinden bir bildirim göndereceğiz. Bununla birlikte, işbu Sözleşmeyi (a) yasal, düzenleyici nedenlerle, dolandırıcılığı ve suiistimali önleme veya güvenlik nedenleriyle (b) mevcut özellikleri değiştirmek veya Reklam Hizmetlerine veya Reklam Konsoluna ilave özellikler eklemek için herhangi bir zamanda derhal geçerli olacak şekilde değiştirebilir veya modifiye edebiliriz.  Herhangi bir değişikliği veya modifikasyonu tarafınıza Madde 13.G doğrultusunda bildireceğiz. İşbu Sözleşmede yapılacak değişikliklerin yürürlük tarihinden itibaren Reklam Hizmetleri veya Reklam Konsolunu kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Herhangi bir değişiklik veya modifikasyon sizin için kabul edilemez nitelikte ise, tek başvuru yolunuz işbu Sözleşmeyi Madde 12 doğrultusunda feshetmek olacaktır. 

C. Feragat.  İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün tarafımızca katı bir şekilde uygulanmaması, söz konusu hükmü veya işbu Sözleşmenin başka bir hükmünü daha sonra uygulama hakkımızdan bir feragat  teşkil etmeyecektir. 

D.  Uyuşmazlıklar; Uygulanacak Hukuk; Yer.

1. Seçilen Ülkenin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Meksika olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Federal Tahkim Yasası, yürürlükteki federal kanun ve Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Seçilen Ülkenin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Meksika olması halinde, Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri, işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan bir uyuşmazlık veya talebin mahkemeden ziyade bu paragrafta açıklanan bağlayıcı tahkim yoluyla çözüme kavuşturulmasına rıza göstermektedir; bununla birlikte bu taleplerin gerekli şartları karşılaması halinde, Müşteri ve Reklam Verenin ufak davalara bakan bir mahkemede ileri sürebilecekleri durumlar ve herhangi bir tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlalini veya başka bir yanlış kullanımı ile ilgili hüküm almak için Washington Eyaletinin King Bölgesinde bir eyalet mahkemesi veya federal mahkemede dava açabileceği durumlar bunun dışındadır. Tahkimde yargıç veya jüri yoktur ve bir tahkim kararının mahkeme tarafından incelenmesi sınırlıdır. Bununla birlikte, bir hakem münferit olarak bir mahkeme ile aynı tazminat ve telafi kararını (ihtiyati tedbir kararı ve tespit kararı veya yasal tazminat dâhil) verebilir ve işbu Sözleşmenin şartlarını bir mahkeme gibi dikkate almalıdır. Bir tahkim işlemini başlatmak için, duruma göre Müşteri veya Reklam Veren, tahkim talep eden ve talebini açıklayan bir mektubu 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501 adresindeki Corporation Service Company adlı kayıtlı vekilimize göndermelidir. Tahkim, Amerika Tahkim Kurulu (AAA) tarafından, AAA’nın Tüketici Uyuşmazlıklarına ilişkin Ek Prosedürleri dahil olmak üzere bu kurulun kurallarına göre yürütülecektir. Tüm başvuru, idare ve hakem ücretleri, AAA’nın kurallarına tabidir. Hakem tarafından bir talebin mesnetsiz olduğuna karar verilmeyen durumlarda, toplam tutarı 10.000 ABD Dolarını aşmayan taleplere ilişkin ücretleri tazmin edeceğiz. Aynı şekilde, Hakemin bir talebin mesnetsiz olduğuna karar vermediği durumlarda, Amazon tahkim işleminde, Müşteriden veya Reklam Verenden avukatlık ücretleri ve masraflarını istemeyecektir. Duruma göre Müşteri veya Reklam Veren, tahkimin, telefonla, yazılı dilekçelere dayalı olarak veya duruma göre Müşterinin veya Reklam Verenin mukim olduğu bölgede veya karşılıklı olarak kararlaştırılmış bir başka yerde bizzat yürütülmesini seçebilir. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri, uyuşmazlık çözümü işlemlerinin toplu, birleştirilmiş veya temsili bir dava ile değil, ancak münferit olarak yürütülmesine rıza göstermektedir. Herhangi bir nedenle bir talebe tahkimden ziyade bir mahkemede bakılması halinde, Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri jürili duruşma talep etme hakkından feragat etmektedir. 

2. Seçilen Ülkenin Japonya olması halinde, işbu Sözleşme ve İşbu Sözleşme Japonya hukukuna tabi olacaktır ve işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan bir uyuşmazlık veya talep sadece Tokyo Bölge Mahkemesinde karara bağlanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı uygulayan yerel düzenlemeler işbu Sözleşme için geçerli değildir. HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜE, MÜŞTERİ VE REKLAM VERENDEN HER BİRİ, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HERHANGİ BİR BAŞKA MAHKEME, HEYET VEYA YETKİLİ MERCİYE BAŞVURMA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri uyuşmazlık çözümü işlemlerinin toplu, birleştirilmiş veya temsili bir dava ile değil, ancak münferit olarak yürütüleceğini kabul etmektedir.

3.  Seçilen Ülkenin Avustralya olması halinde, işbu Sözleşme, Avustralya’nın Yeni Güney Galler hukukuna tabi olacak ve işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan bir uyuşmazlık veya talep sadece Yeni Güney Galler mahkemelerinde karara bağlanacaktır. Taraflardan her biri, bu Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine ve yargılama yerine rıza göstermektedir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan her biri, söz konusu tarafın, iştiraklerinin veya bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Hakları veya diğer mülkiyet hakları ile ilgili fiili veya iddia edilen ihlaller için herhangi bir yetkili eyalet, federal veya ulusal mahkemede ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep edebilir. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı uygulayan yerel düzenlemeler işbu Sözleşme için geçerli değildir. KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, MÜŞTERİ VE REKLAM VERENDEN HER BİRİ, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HERHANGİ BİR BAŞKA MAHKEME, HEYET VEYA YETKİLİ MERCİYE BAŞVURMA HAKLARINDAN FERAGAT ETMEKTEDİR. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri uyuşmazlık çözümü işlemlerinin toplu, birleştirilmiş veya temsili bir dava ile değil, ancak münferit olarak yürütüleceğini kabul etmektedir. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri jürili duruşma talep etme hakkından feragat etmektedir. 

4. Seçilen Ülkenin Hindistan olması halinde, (a) işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Hindistan hukukuna tabi olacak ve (b) Sözleşmenin anlamı veya lafzı veya özü açısından yorumlanması veya sonucu ya da tarafların hakları, sorumlulukları dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ile ilgili olarak veya işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile bağlantılı olarak Amazon ve Müşteri veya Reklam Veren arasında doğan tüm uyuşmazlıklar, talepler, farklılıklar veya sorular Amazon tarafından tayin edilen tek hakeme havale edilecektir. Tahkim, 1996 tarihli Tahkim ve Uzlaşma Yasası’nın hükümleri veya bu yasada yapılacak yasal tadiller doğrultusunda yürütülecektir. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlıkların 1996 tarihli Tahkim ve Uzlaşma Yasası’nın 29. Maddesinde yer alan hızlı takip prosedürü ile çözüme kavuşturulmasını kabul etmektedirler. Tahkim işlemleri, İngilizce olarak yürütülecek ve bu işlemlerin yeri Delhi olacaktır. Tüm tahkim başvuruları için tek ve münhasır yargılama yeri Delhi mahkemeleri olacaktır. 

5. Seçilen Ülkenin Avrupa’da bir ülke (örn., Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, İsveç, Polonya veya Hollanda)  ya da Türkiye olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Lüksemburg Büyük Dükalığı’nın hukukuna tabi olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı uygulayan yerel kanunlar işbu Sözleşme için geçerli değildir. İşbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan uyuşmazlık veya talepler için, Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri Lüksemburg’un Lüksemburg Şehri bölgesi mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan her biri, söz konusu tarafın, İştiraklerinin veya bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakları veya mülkiyet hakları ile ilgili fiili veya iddia edilen ihlaller için herhangi bir yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edebilir. 

6. Seçilen Ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nin kanunlarına tabi olacaktır. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri, işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan uyuşmazlık veya taleplerin zaman zaman tadil edildiği haliyle Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin (“LCIA”) Tahkim Kurallarına havale edilmesine ve bu mahkeme nezdinde tahkim yoluyla nihai olarak çözüme kavuşturulmasına rıza göstermektedir. Hakem sayısı bir olacak ve bu hakem LCIA Tahkim Kuralları doğrultusunda tayin edilecektir. Tahkimin merkezi veya yasal yeri Dubai Uluslararası Finans Merkezi olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil İngilizcedir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri, Fikri Mülkiyet Haklarının korunması veya gizlilik yükümlülüklerinin ihlali ile ilgili konularda herhangi bir yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edebilir.

7. Seçilen Ülkenin Suudi Arabistan Krallığı olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Suudi Arabistan Krallığı’nın hukukuna tabi olacaktır. Amazon, Müşteri ve Reklam Verenden her biri, işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan uyuşmazlık veya taleplerin zaman zaman tadil edildiği halleriyle Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin (“LCIA”) Tahkim Kurallarına havale edilmesine ve bu mahkeme nezdinde tahkim yoluyla nihai olarak çözüme kavuşturulmasına rıza göstermektedir. Hakem sayısı bir olacak ve bu hakem LCIA Tahkim Kuralları doğrultusunda tayin edilecektir. Tahkimin merkezi veya yasal yeri Suudi Arabistan Krallığı’nın Riyad şehri olacaktır. Tahkim işlemlerinde kullanılacak dil İngilizcedir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflardan herhangi biri, Fikri Mülkiyet Haklarının korunması veya gizlilik yükümlülüklerinin ihlali ile ilgili konularda herhangi bir yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edebilir.

8. Seçilen Ülkenin Brezilya olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Brezilya hukukuna tabi olacaktır. Gerek Amazon gerekse tarafınız, Brezilya’da işbu Sözleşme veya Reklam Hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilgili olan taleplerin, Brezilya-Kanada Ticaret Odası tarafından bağlayıcı tahkim yoluyla çözüme kavuşturulmasına rıza göstermektesiniz; bununla birlikte bu taleplerin gerekli şartları karşılaması halinde, Müşteri ve Reklam Verenin ufak davalara bakan bir mahkemede ileri sürebilecekleri talepler ve herhangi bir tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının ihlali veya başka bir yanlış kullanımı ile ilgili hüküm almak için São Paulo Eyaletinin São Paulo şehrinde bir eyalet mahkemesi veya federal mahkemede dava açabileceği durumlar bunun dışındadır. Tahkim işlemleri, São Paulo Eyaletinin (Brezilya) São Paulo şehrinde, İngilizce olarak ve tek bir hakem tarafından yürütülecektir. Yasal bir kısıtlama nedeniyle tahkim yoluyla karara bağlanamayan talepler, São Paulo Eyaletinin São Paulo şehri mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulacak olup, taraflar alternatif bir yerin yargı yetkisine başvurmaktan feragat etmektedirler. Tahkimde yargıç yoktur ve bir tahkim kararı mahkeme tarafından sınırlı bir şekilde incelenebilir. Bununla birlikte, bir hakem münferit olarak bir mahkeme ile aynı tazminat ve telafi kararını (ihtiyati tedbir kararı ve tespit kararı veya yasal tazminat dâhil) verebilir ve işbu Sözleşmenin şartlarını bir mahkeme gibi dikkate almalıdır.  Tüm başvuru, idare ve hakem ücretleri, Brezilya-Kanada Ticaret Odası’nın kurallarına tabidir. Gerek Amazon gerekse tarafınız uyuşmazlık çözümü işlemlerinin toplu, birleştirilmiş veya temsili bir dava ile değil, ancak münferit olarak yürütüleceğini kabul etmektesiniz.

9. Seçilen Ülkenin Singapur olması halinde, işbu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri yürürlüğe konmaksızın Singapur hukukuna tabi olacaktır. Tahkim sürecini başlatmak için, 23 Church Street, #10-01, Singapur 049481 adresine tahkim talebinde bulunan ve talebinizi açıklayan bir mektup göndermelisiniz. Bu Bölüm 13.D.9 kapsamında başlatılan herhangi bir tahkim, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi tarafından ve Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi Kuralları (“Kurallar”) uyarınca yürütülecektir, Kuralların bu Bölüm 13.D.9'un hükümleriyle çeliştiği durumlarda Bölüm 13.D. 9 geçerli olacak ve uygulanacaktır. Bu Bölüm 13.D.9 kapsamında başlatılan herhangi bir tahkim, Taraflarca müştereken atanan bir hakem tarafından veya bu ortak aday gösterilmediği takdirde, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezinin şu anki Başkanı tarafından yürütülecektir. Bu tür bir tahkimde kullanılacak dil ve sağlanan tüm yazılı belgeler İngilizce olacaktır. Taraflar, hakem kararının, tahkim yargılamasının tarafları veya malvarlıklarının bulunduğu her yerde aleyhine tenfiz edilebileceğini ve hakem kararının tenfizine ilişkin bir mahkemenin yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede görülebileceğini kabul ederler. Taraflar ayrıca, bu tür herhangi bir karar veya hakem kararına karşı herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir mahkemeye itiraz etme veya herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir mahkeme tarafından bu tür herhangi bir karar veya hakem kararının gözden geçirilmesi veya temyizini talep etme hakkından gayri kabili rücu şekilde feragat eder ve hariç tutar. Yukarıda belirtilenler, taraflardan herhangi birinin, ihtiyati tedbir veya tespit davası yoluyla davanın konusunu korumak için gerektiğinde çözüm için herhangi bir anlaşmazlığı mahkemelere yönlendirme haklarına halel getirmeyecektir. 

E. Temlik; Halefler. Müşteri, işbu Sözleşmeyi ön yazılı rızamız olmaksızın temlik edemez. Biz, (a) işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi bir veya birden fazla İştirakimiz aracılığıyla yerine getirebilir veya sözleşme kapsamındaki haklarımızı bir veya birden fazla İştirakimiz aracılığıyla kullanabiliriz ve (b) işbu Sözleşmeyi, bir İştirakine veya bir birleşme, yeniden organizasyon veya Amazon varlıklarının tamamının veya tamamına yakın kısmının satış işlemleri veya benzer bir işleme yönelik olarak temlik edebiliriz. İşbu Sözleşme, bu paragrafta yer alan sınırlamalara tabi olarak, taraflar ve tarafların halefleri ve devralanları açısından bağlayıcı olacak, bunlar lehine hüküm ifade edecek ve bunlar tarafından uygulanabilir olacaktır.

F. Tarafların İlişkisi; Münhasır Olmama; Saklı Tutulan Haklar. Taraflardan her biri, bağımsız bir yüklenicidir ve işbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, acentelik, franchise, satış temsilciliği veya istihdam ilişkisi tesis etmeyecektir. Müşteri, tarafımız adına herhangi bir teklif veya beyanda bulunma veya teklif veya beyanları kabul etme yetkisine sahip olmayacaktır. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen haller dışında, işbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm veya işbu Sözleşmenin ifası veya Hukukun zımnen işaret edebileceği durumlar, Müşteriye Amazon’un Fikri Mülkiyet Haklarında veya bu Haklara ilişkin zımni veya başka türlü bir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat sağlamayacaktır. Amazon, işbu Sözleşmede açık bir şekilde verilmeyen tüm Fikri Mülkiyet Haklarını açık bir şekilde saklı tutar. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, Amazon Reklam Hizmetlerine ilişkin mülkiyet hakkı Amazon’a aittir. Uygulanacak Hukuk uyarınca Müşteri Materyallerinin kullanımına Müşteriden lisans almaksızın izin verildiği (örn., Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı hukuku kapsamında adil kullanım hakkı veya ticari marka hukuku kapsamında atıf yaparak kullanma hakkı) veya bu kullanıma Müşteri ile yapılmış ayrı bir sözleşme uyarınca veya bir üçüncü taraftan alınan geçerli bir lisans ile izin verildiği durumlar için geçerli olmak üzere, işbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Amazon’un Müşteri Materyallerini, Müşterinin rızası olmaksızın kullanma hakkını engellemeyecek veya bu hakka zarar vermeyecektir.

G. Bildirimler. İşbu Sözleşme kapsamında, Müşteriye (i) Reklam Konsolunda bir bildirim yayınlamak, (ii) o tarihte Müşterinin Reklam Konsolu hesabı ile ilişkili olan e-posta adresine bir mesaj göndermek, (iii) ilgili RO’da belirtilen adrese bir bildirim postalamak suretiyle veya (iv) benzer diğer yöntemlerle her türlü bildirimde bulunabiliriz. E-posta adresini güncellemek Müşterinin sorumluluğundadır. Ayrıca, Müşteri ile elektronik ortamda ve diğer kanallar üzerinden iletişim kurabiliriz ve Amazon’un Sitesinde veya başka bir yolla belirtmiş olabileceği “E-posta Tercihleri” (veya benzer tercihleri veya istekleri) ne olursa olsun Müşteri bu iletişimlere rıza göstermektedir. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yapacağı tüm bildirimleri, tarafımıza, Amazon’un Reklam Konsolunda Müşteriye sunduğu araçları (örn., “Bizimle İletişime Geçin”) kullanarak veya ilgili RO’da belirtilen adrese taahhütlü postayla göndermelidir.

H. Yorumlama. İşbu Sözleşmede kullanıldığı her yerde, aksi belirtilmedikçe (a) “dahildir/içermektedir” “dahil,” “örn.”, “örneğin”, “mesela”, “gibi” ve benzeri diğer terimlerin kendisinden hemen sonra gelen “sınırlı olmamak üzere” terimini de içerdiği addedilecektir; (b) “yap(abiliriz),” “tespit edeceğiz” ve benzeri diğeri ifadeler, Amazon’un ilgili konuyu kendi münhasır takdir yetkisine göre karara bağlayabileceği anlamındadır; ve (c) atıfta bulunulan web sitelerinin aynı zamanda bu web sitesinin halefi niteliğinde olan veya bunun yerine geçecek web sitelerine de atıfta bulunduğu addedilecektir. İşbu Sözleşmenin madde ve alt madde başlıkları sadece referans kolaylığı sağlamak açısından verilmiş olup, işbu Sözleşmenin lafzı veya özü açısından yorumunu etkilemesi amaçlanmamıştır. Reklam Politikaları, bir RO ve işbu Sözleşme arasında çelişki olması halinde, (i) çelişkinin niteliği ölçüsünde, sadece RO’da yer alan Kampanyalar ile ilgili hususlarda RO’lar, Sözleşme ve Reklam Politikalarından üstün tutulacaktır ve (ii) çelişkinin niteliği ölçüsünde, Reklam Politikaları Sözleşmeye göre üstün tutulacaktır. Tarafların açık isteği, Reklam Politikaları dâhil işbu Sözleşmenin İngilizce olarak düzenlenmesidir (Aşağıda, bir önceki cümlenin Fransızca tercümesi yer almaktadır: À la demande expresse des parties, la présente convention ainsi que les politiques publicitaires ont été rédigées en anglais). Reklam Politikaları dâhil işbu Sözleşmenin İngilizce metni hukuken amir olan sözleşme metnidir. Bu metnin tercümelerine sadece referans kolaylığı olması açısından yer verilebilir. 

I. Öneriler ve Diğer Bilgiler; Mücbir Sebep. Müşteri, Reklam Hizmetleri (ilgili teknoloji veya içerik dâhil) ile bağlantılı olarak tarafımıza önerilerde bulunmayı, fikir vermeyi veya başka geri bildirimlerde bulunmayı (“Öneriler”) seçebilir. Bu Öneriler ile ilgili tüm haklarımızı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve Müşteriyi tazmin etmeksizin kullanmakta serbest olacağız. Resmi mercilerin talepleri konusunda işbirliği yapmak, sistemlerimizi ve müşterilerimizi korumak veya faaliyetimizin ve sistemlerimizin bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Kullanıcının irtibat detayları, IP adresleri ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve yayınladığı içerik dâhil uygun gördüğümüz her türlü bilgiye erişim sağlayabilir ve bu bilgileri açıklayabiliriz. Zaman zaman Reklam Konsolunun kullanımı veya Müşteri Reklamları veya Kampanyaları ile ilgili önerilerde bulunabiliriz; Müşteri, önerilerimize dayalı olarak gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumludur. İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin ifasındaki gecikmeler veya bunların ifa edilmemesi makul kontrolümüz dışındaki bir nedenden kaynaklanıyorsa, söz konusu gecikme veya ifa etmemenin sonuçlarından sorumlu olmayacağız. 

J. Kanunlar İhtilafı. Seçilen Ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan Krallığı olduğu durumlar için geçerli olmak üzere; işbu Sözleşmede yer alan aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, işbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, işbu Sözleşmenin herhangi bir tarafını, ABD kanunları, yönetmelikleri, kuralları ve işbu Sözleşmenin herhangi bir tarafı için uygulanan gereklilikler ile uyuşmayan veya bunlar uyarınca cezai yaptırıma tabi olan herhangi bir şekilde hareket etmeye (bir işlem ile ilgili olarak herhangi bir eylemde bulunma veya bulunmama dâhil) teşvik etmeyecek veya zorunlu tutmayacak veya lafzı veya özü itibarıyla bu şekilde hareket etmeye teşvik ettiği veya zorunlu tuttuğu şeklinde yorumlanmayacaktır. 

Tanımlar. İşbu Sözleşmede kullanıldıkları şekliyle, aşağıdaki terimler karşılarında yer alan anlamlara sahiptir:

Reklam” reklam ilanı ve yaratıcı reklam içeriği, bu içerikte yer alan ticari markalar ve ilgili teknolojinin tümünü içerecek şekilde metin, grafik, interaktif, mobil, görsel (video), işitsel (audio) veya zengin içerik dâhil herhangi bir formattaki bir reklam veya tanıtım içeriği anlamındadır. 

Reklam Politikaları” Amazon tarafından Reklam Konsolu üzerinde sağlanan Reklam Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili (zaman zaman güncellendikleri haliyle) politikalar, talimatlar, şartnameler ve diğer bilgiler (yaratıcı içerik kabul politikaları, ürün şartları, teknik şartnameler ve teknoloji sağlayıcılar ile ilgili politikalar dâhil) anlamındadır.

Reklam Hizmetlerine Konu Veriler” Kampanya Detayları, Ücret Verileri ve Müşterinin Reklam Hizmetlerine katılmaksızın yasal olarak sahip olabileceği veriler hariç olmak üzere, Performans Verileri, Site Verileri ve Reklam Hizmetleri ile bağlantılı olarak sağlanan, sunulan veya toplanan (Yükleniciler tarafından yapılanlar dâhil) diğer her türlü veriler anlamındadır. 

Reklam Konsolu” Reklam Hizmetleri ile bağlantılı olarak Müşteriye sunduğumuz çevrim-içi (online) kullanıcı arayüzleri ve ilgili araçlar ve sistemler anlamındadır.

İştirak” bir şirket bakımından, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, bu şirketi kontrol eden veya bu şirket tarafından kontrol edilen veya bu şirket ile ortak kontrol altında olan bir başka şirket anlamındadır. Bir önceki cümlede kullanıldığı şekliyle, "kontrol", bir şirketin yönetim ve politikalarının yönlendirilmesine veya yönlendirilmesine sebebiyet verme gücünün, oy hakkı olan menkul kıymetlerin sahipliği yoluyla veya başka bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak elde bulundurulması anlamına gelir.

Amazon Sözleşme Tarafı” (a) Seçilen Ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, Amazon Advertising LLC, veya Müşterinin Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi kapsamında bir satıcı olması halinde Amazon.com Services LLC, (b) Seçilen Ülkenin Fransa olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online France SAS, (c) Seçilen Ülkenin Almanya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online Germany GmbH, (d) Seçilen ülkenin İtalya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online Italy S.r.l., (e) Seçilen Ülkenin Hollanda olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online Netherlands B.V., (f) Seçilen Ülkenin İspanya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online Spain S.L.U., (g) Seçilen Ülkenin Birleşik Krallık olduğu veya Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Polonya veya Hollanda dışında Avrupa’da yer alan bir ülke olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Online UK Limited, (h) Seçilen Ülkenin Japonya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Japan G.K., (i) Seçilen Ülkenin Kanada olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, duruma göre Amazon Advertising Canada, Inc., (j) Seçilen Ülkenin Hindistan olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, Amazon Seller Services Private Limited, (k) Seçilen Ülkenin Meksika olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V, (l) Seçilen Ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Souq.com FZ LLC, (m) Seçilen Ülkenin Avustralya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Commercial Services Pty Ltd, (n) Seçilen Ülkenin Suudi Arabistan Krallığı olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Afaq Q Tech General Trading Company, (o) Seçilen Ülkenin Brezilya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. (p) Seçilen Ülkenin Singapur olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, (q) Seçilen Ülkenin İsveç olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, Amazon Online Sweden AB (r) Seçilen Ülkenin Polonya olduğu durumlar için geçerli olmak üzere, Amazon Online Poland Sp.z oo ve (s) Seçilen Ülkenin Türkiye olduğu durumlar için geçerli olmak üzere Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi anlamındadır. 

Amazon’un AB Verileri” Amazon’un işbu Sözleşme uyarınca topladığı, kullandığı veya başka bir şekilde (Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde tanımlandığı şekilde) “işlediği” AB Verileri anlamındadır.

Amazon’un BR Verileri” Amazon’un işbu Sözleşme uyarınca toplandığı, kullandığı veya başka bir şekilde (Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu’nda tanımlandığı şekilde) “işlediği” BR Verileri anlamındadır.

Amazon Sitesi” alt alan adları dahil olmak üzere birincil ana sayfası www.amazon.com, www.amazon.ca, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, www.amazon.it, www.amazon.nl, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.ae, www.amazon.com.au, www.amazon.sa,  www.amazon.com.br, www.amazon.com.sg www.amazon.com.se, www.amazon.com.pl veya www.amazon.com.tr  url adresleriyle tanımlanan ilgili Amazon web sitesi anlamındadır.

BR Verileri” Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu dâhil olmak üzere uygulanacak Brezilya kanunları bağlamında “kişisel veriler” anlamındadır.

Kampanya” Müşteri tarafından Reklam Hizmetleri aracılıyla satın alınan veya yönetilen herhangi bir Reklam kampanyası veya başka bir tanıtım etkinliği anlamındadır.

Kampanya Detayları” Müşteri tarafından bir Kampanya ile ilgili olarak Reklam Konsolu üzerinden veya bir RO vasıtasıyla girilen veya sağlanan detaylar anlamında olup, buna teslim edileceklerin türleri ve tutarları (örn., gösterimler veya tıklamalar), Kampanya tarihi bilgileri, Kampanya bütçe bilgileri, Reklam açıklaması, Reklam yerleştirme bilgileri, Reklam hedefleme bilgileri ve diğer Reklam satış ve pazarlama veya ihale bilgileri (bidding information) anlamındadır.

COPPA” Tadil edilmiş halleriyle birlikte Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (15 U.S.C. §§ 6501-6506) ve bu yasa kapsamında ihdas edilen kurallar ve yönetmelikler anlamındadır.

Müşteri Materyalleri” Müşteri veya İştirakleri tarafından işbu Sözleşme kapsamında veya Reklam Konsolu üzerinden Amazon’a veya İştiraklerine sağlanan veya sunulan tüm Reklamlar, Kampanya Detayları, Ücret Verileri, teknoloji, Müşterinin Ticari Markaları veya diğer ticari markalar, uygulanacak Hukuk uyarınca telif hakkı alınabilir çalışmalar, bilgiler, veriler, fotoğraflar, görüntüler, videolar ve diğer materyaller ve kalemler anlamındadır. Kuşkuya mahal vermemek açısından belirtmek gerekirse, bu tanımda kullanıldığı şekliyle “teknoloji” terimi, Reklam Hizmetleri aracılığıyla reklamı veya tanıtımı yapılan ürün veya hizmeti içermez. 

Hedef” bir Reklamın bir görüntüleyiciye link verdiği veya yönlendirdiği içerik veya özellikler (örn., açılış sayfaları). 

Seçilen Ülke” Müşterinin Reklam Hizmetleri için kayıt yaptırdığı veya Reklam Hizmetlerini kullandığı bir ülke anlamındadır.

AB Verileri” Genel Veri Koruma Yönetmeliği dâhil Avrupa Ekonomik Alanı’nda ve Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan kanunlar bağlamında “kişisel veriler” anlamındadır.

Ücret Verileri” Müşterinin Reklam Verenlere yansıtabileceği ücretler ile ilgili veriler anlamındadır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)” Avrupa’da yürürlükte olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/79) ve bunun herhangi bir uygulaması veya bunun halefi niteliğindeki herhangi bir yönetmelik anlamındadır. GDPR dâhil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı’nın herhangi bir anda Birleşik Krallık’ta doğrudan uygulanabilen veya doğrudan yürürlükte olan uygulanacak hukukuna yapılan herhangi bir atıf, 31 Ocak 2020’de öğleden sonra 11.00’de veya bunun sonrasında uygulanan, tadil edilen, genişletilen, yeniden yasalaştırılan veya başka bir şekilde yürürlüğe konan halleri dâhil olmak üzere bu kanunun zaman zaman İngiltere ve Galler’de uygulanan şekline de yapılan bir atıftır. 

Fikri Mülkiyet Hakları” Kanunlardan doğan patent, telif hakkı, ticari marka (ve bunun temsil ettiği ticari itibar), gayrimaddi hak, ticari sır hakkı ve diğer her türlü fikri mülkiyet hakları ile tüm kayıt ve yenileme hakları ve bu belirtilen hakların ihlali, kötüye kullanılması veya bu haklara tecavüz edilmesi ile oluşan dava sebepleri dâhil olmak üzere tüm yan haklar ve bununla ilişkili olan haklar anlamındadır.

Kanun”/”Hukuk” reklam, internet, gizlilik ile ilgili kanunlar (COPPA, Tüketiciyi Koruma Kanunu (Quebec)), Kişisel Verileri Koruma ve Elektronik Belgeler Kanunu ve AB gizlilik/veri koruma direktifleri ve Avrupa Parlamentosu’nun yönetmelikleri (GDPR ve Avrupa Parlamentosu’nun 2002/58/EC sayılı Direktifi dahil) ve bu direktiflerin Avrupa Birliği’nin herhangi bir üye devleti veya Birleşik Krallık tarafından ulusal kanuna uygulanması dahil), Japonya’nın Haksız Primler ve Yanıltıcı Beyanlarla Mücadele Yasası, Meksika veri gizliliği kanunu ve haksız iş uygulamaları, Brezilya’nın Tüketiciyi Koruma Yasası, Brezilya’nın İnternete ilişkin Medeni Haklar Çerçevesi, Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu (LGPD), Türkiye’nin 6698 sayılı Veri Koruma Kanunu dahil olmak üzere yargı yetkisine sahip resmi bir merciinin (örn., duruma göre federal, eyalet veya vilayet düzey(in)de) şu anda yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girecek, herhangi bir kanunu, tüzüğü, yönetmeliği, emri, ruhsatı, izni, hükmü, kararı veya başka bir gerekliliği anlamındadır.

Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu (LGPD)” 13,709/2018 sayılı Brezilya Federal Yasası (Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu olarak da bilinmektedir) anlamındadır.

Performans Verileri” işbu Sözleşme kapsamındaki bir Reklamın veya Kampanyanın performansı ile ilgili olan ve söz konusu Reklam veya Kampanyanın teslimi sırasında toplanan veya bir Reklam veya Kampanyanın teslimi ile bağlantılı olarak Reklam Konsolu tarafından sağlanan (yapılan toplam gösterim sayısı, bu gösterimler üzerindeki toplam tıklama sayısı ve bir Kullanıcının Bir Reklamı görüntüleyip görüntülemediği veya tıklayıp tıklamadığı (örn., Kullanıcı seviyesinde veriler)) ancak Site Verileri ve Kampanya Detaylarını içermeyen veriler anlamındadır.

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Veriler” tek başına veya belirli bir bireyle ilişkilendirilen veya ilişkilendirilebilen diğer kişisel veya tanımlayıcı bilgiler ile birleştiğinde, bireyin isimi, isminin baş harfleri, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, finansal hesap numarası veya devlet tarafından düzenlenmiş tanımlayıcı bilgileri dâhil olmak üzere bir bireyi tanımlamak, bireyle irtibat kurmak veya yerini kesin olarak tespit etmek amacıyla kullanılabilen verilerdir. Japonya’da yer alan Kullanıcılara yöneltilen Reklamlar bağlamında, “Kişisel Olarak Tanımlanabilir Veriler” aynı zamanda tadil edilmiş halleriyle Japonya’nın Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 2.1 ve 2.2 bağlamında ve bu kanunların Kişisel Verileri Koruma Komisyonu dâhil yetkili merciler tarafından düzenlenen talimatlar, kararlar veya direktifler ile uygulanması çerçevesinde kişisel verileri de içermektedir. Kanada’da yer alan Kullanıcılara yönlendirilen Reklamlar bağlamında, “Kişisel Olarak Tanımlanabilir Veriler”, Kişisel Verileri Koruma ve Elektronik Belgeler Kanunu ve buna esaslı bir şekilde benzeyen eyalet mevzuatı kapsamında tanımlanan “kişisel veriler” anlamındadır. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Veriler, AB Verilerini içermez. Brezilya’da yer alan Kullanıcılara yönlendirilen Reklamlar bağlamında, “Kişisel Olarak Tanımlanabilir Veriler” aynı zamanda tadil edilmiş halleriyle Brezilya’nın Genel Veri Koruma Kanunu (LGPD)’de belirtilen anlamda ve bu kanunların ulusal veri koruma makamı tarafından düzenlenen talimatlar, kararlar veya direktiflerle herhangi bir uygulaması çerçevesinde kişisel verileri ve hassas kişisel verileri içermektedir.

Yayıncı” Reklam Hizmetleri aracılığıyla Reklam yerleştirmeleri sağlayan, Amazon veya İştiraklerini içerebilecek olan şirket veya kişi anlamındadır.

Yayıncının Varlığı” bir Yayıncının Reklam Hizmetleri aracılığıyla satın alım veya teslim için hazırladığı Reklam yerleştirmelerini içeren bir web sitesi, uygulama, cihaz veya diğer çevrimiçi varlık (bulunma) noktası veya fiziksel varlık (bulunma) noktası anlamındadır.

Başka Bir Amaca Uygun Hale Getirme” (a) bir Kullanıcıyı veya cihazın hedefini yeniden belirleme, (b) bir Kullanıcı veya cihazın profilinin oluşturulması, tamamlanması veya eklenmesi veya (c) her durumda üst frekans limitini belirleme veya coğrafi hedefleme amaçları hariç olmak üzere bir Kullanıcı veya cihazın tespit edilmesi anlamındadır.

Site Verileri” (a) Reklam fiyatlandırma bilgilerimiz, Reklam yerleştirme tedarik maliyetimiz ve envanter verilerimiz ve hedefleme ve hedef kitle verilerimiz dahil, Reklam Hizmetleri vasıtasıyla tarafımızca veya İştiraklerimizce kullanılan veya sağlanan ve önceden oluşturulmuş olan (b) bir Reklam veya Kampanyanın teslimi sırasında toplanan ve tarafımızın, bir Kullanıcının veya cihazın, İştiraklerimizin, Yayıncı Varlığının veya bir Yayıncının Varlığına ait markanın, içeriğin, bağlamın veya bu kapsamdaki Kullanıcıları teşhis eden veya teşhis edilmesini sağlayan veya (c) Performans Verileri hariç olmak üzere, Yayıncının Varlığı üzerindeki Kullanıcılar veya cihazlar ile ilgili olarak toplanan veriler anlamındadır.

 “Kullanıcı” bir web sitesinin, portalın, tarayıcının, cihazın, uygulamanın veya başka bir çevrimiçi hizmetin bir kullanıcısı anlamındadır.